PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG PHÚC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai02:09:50 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai02:01:42 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
3Khách vãng lai01:58:33 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai01:58:17 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai01:58:10 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai01:58:01 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai01:55:05 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6506
8Khách vãng lai01:36:35 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
9Khách vãng lai01:15:16 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
10Khách vãng lai01:08:44 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
11Khách vãng lai00:34:26 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10041
12Khách vãng lai00:28:21 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
18 1 2019