PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG PHÚC
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Biểu mẫu công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT 13/10/2018 [HyperLink19]
2 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường THCS Hồng Phúc năm học 2018-2019 26/09/2018 [HyperLink19]
3 Quy chế làm việc của Trường THCS Hồng Phúc năm học 2018-2019 26/09/2018 [HyperLink19]
4 Dự thảo Kế hoạch năm học 2018-2019. 25/09/2018 [HyperLink19]
5 Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 16/03/2018 [HyperLink19]
6 Mẫu danh sách học sinh nộp tiền học phí kỳ II năm học 2017-2018 16/03/2018 [HyperLink19]
7 Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018 22/11/2017 [HyperLink19]
8 Công thức tính truy tăng lương phụ cấp theo cải cách tiền lương 17/11/2017 [HyperLink19]
9 DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BẢO HIỂM THÂN THỂ NĂM HỌC 2017-2018. Đề nghị các đồng chí GVCN lập thành 3 bản có chữ ký đầy đủ của các đối tượng. Lưu lại 1 bản, nộp cho đồng chí Miến 2 bản vào đầu giờ sáng mai (thứ ba, ngày 26/9/2017) 25/09/2017 [HyperLink19]
10 Đơn miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 05/09/2017 [HyperLink19]
11 MẪU DSHS ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TNTHCS 05/05/2017 [HyperLink19]
12 Kết quả khảo sát khối 6;7;8 năm học 16-17 03/05/2017 [HyperLink19]
13 BẢNG ĐIỂM KS KHỐI 6, 7, 8 NĂM HỌC 2016-2017 28/04/2017 [HyperLink19]
14 Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 20/04/2017 [HyperLink19]
15 QUYẾT TOÁN HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016-2017 17/04/2017 [HyperLink19]
16 Danh sách học sinh tham gia BHYT năm học 2016-2017 15/12/2016 [HyperLink19]
17 GVCN lập danh sách học sinh nộp tiền học phí học kỳ I năm học 2016-2017 08/12/2016 [HyperLink19]
18 Mẫu biên bản họp giữa GVCN và PHHS 03/11/2016 [HyperLink19]
19 GIẤY YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM KIÊM GIẤY XÁC NHẬN RỦI RO, TAI NẠN 14/10/2016 [HyperLink19]
20 PPCT năm học 2016-2017. Giáo viên kiểm tra lại và báo cáo về Hiệu phó vào sáng thứ 2 ngày 03/10/2016 01/10/2016 [HyperLink19]
    
1234