PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG PHÚC
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STK6-02066 Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào sinh học 6NGUYỄN VĂN NGỌCSách tham khảo khối 6 Trong kho
STK6-02065 Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào sinh học 6NGUYỄN VĂN NGỌCSách tham khảo khối 6 Trong kho
STK6-02064 Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào sinh học 6NGUYỄN VĂN NGỌCSách tham khảo khối 6 Trong kho
STK6-02063 Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào sinh học 6NGUYỄN VĂN NGỌCSách tham khảo khối 6 Trong kho
STK8-02072 Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào sinh học 8NGUYỄN VĂN NGỌCSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-02071 Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào sinh học 8NGUYỄN VĂN NGỌCSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-02070 Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào sinh học 8NGUYỄN VĂN NGỌCSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-02062 Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào sinh học 8NGUYỄN VĂN NGỌCSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK9-02061 Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào sinh học 9NGUYỄN VĂN NGỌCSách tham khảo khối 9 Trong kho
STK9-02075 Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào sinh học 9NGUYỄN VĂN NGỌCSách tham khảo khối 9 Trong kho
STK9-02074 Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào sinh học 9NGUYỄN VĂN NGỌCSách tham khảo khối 9 Trong kho
STK9-02073 Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào sinh học 9NGUYỄN VĂN NGỌCSách tham khảo khối 9 Trong kho
STK9-02060 Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào hóa học 9ĐẶNG THỊ OANHSách tham khảo khối 9 Trong kho
STK7-02069 Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào sinh học 7NGUYỄN VĂN NGỌCSách tham khảo khối 7 Trong kho
STK7-02068 Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào sinh học 7NGUYỄN VĂN NGỌCSách tham khảo khối 7 Trong kho
12345678910...