PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG PHÚC
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
47 Kế hoạch xây dựng, triển khai hệ thống Công thông điện tử ngành giáo dục tỉnh Hải Dương 27/04/2018 [HyperLink19]
46 V/v hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 26/04/2018 [HyperLink19]
45 V/v kiểm tra ký hợp đồng lao động tại các trường MN, TH, THCS 26/04/2018 [HyperLink19]
44 Mẫu báo cáo quy mô nhóm lớp, số học sinh năm học 2017-2018 26/04/2018 [HyperLink19]
43 V/v kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2017-2018 cấp THCS 26/04/2018 [HyperLink19]
42 V/v cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện 26/04/2018 [HyperLink19]
41 V/v t¨ng c­êng qu¶n lý viên chức và nhân viên tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện 26/04/2018 [HyperLink19]
40 V/v tổng kết phong trào thi đua và công tác bình xét khen thưởng năm học 2017 - 2018 26/04/2018 [HyperLink19]
39 V/v báo cáo phục vụ công tác kiểm tra về ký hợp đồng lao động 26/04/2018 [HyperLink19]
38 HƯỚNG DẪN Thực hiện kế hoạch số 05/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 26/04/2018 [HyperLink19]
37 Giấy mời HT dự hội nghị giao ban Bí thư chi bộ các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở 18/04/2018 [HyperLink19]
36 THÔNG BÁO Về việc thành lập Đoàn gồm cán bộ thư viện, thiết bị các trường Tiểu học, THCS tham quan ngày sách Việt Nam lần thứ 5 và triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý 18/04/2018 [HyperLink19]
35 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông. 18/04/2018 [HyperLink19]
34 V/v tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè 2018 18/04/2018 [HyperLink19]
33 KẾ HOẠCH Thành lập các Đoàn tham quan ngày sách Việt Nam lần thứ 5 và triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” 18/04/2018 [HyperLink19]
32 Văn bản tham khảo về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 11/04/2018 [HyperLink19]
31 "V/v kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2017 - 2018" 11/04/2018 [HyperLink19]
30 Thông báo họp HT về việc bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành giáo dục giai đoạn 2018-2020 11/04/2018 [HyperLink19]
29 Kết quả sáng kiến năm học 2017-2018 11/04/2018 [HyperLink19]
28 Điều động coi khảo sát và danh sách các phòng khảo sát năm học 2017-2018 11/04/2018 [HyperLink19]
12345678