PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG PHÚC
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên giai đoạn 2018-2020 09/04/2018 [HyperLink19]
2 Danh sách giáo viên đăng ký học bồi dưỡng năm 2018 03/04/2018 [HyperLink19]
3 Báo cáo số lượng đội ngũ và học sinh tháng 3/2018 31/3/2018 [HyperLink19]
4 Danh sách đăng ký dự khảo sát 6, 7, 8 năm học 2017-2018 23/3/2018 [HyperLink19]
5 Báo cáo danh sách viên chức bị xử lý kỷ luật và chưa xử lý kỷ luật năm 2017 14/3/2018 [HyperLink19]
6 Báo cáo cơ sở vật chất năm học 2017-2018 14/3/2018 [HyperLink19]
7 Tổng hợp kế hoạch bồi dưỡng CDNN giáo viên giai đoạn 2018-2020 12/3/2018 [HyperLink19]
8 Danh sách sáng kiến đề nghị công nhận cấp cơ sở năm học 2017-2018 08/3/2018 [HyperLink19]
9 Báo cáo số lượng chức danh nghề nghiệp và đề nghị thi thăng hạng năm 2018 28/02/2018 [HyperLink19]
10 Báo cáo tình hình đội ngũ giáo viên và học sinh tháng 02/2018 28/02/2018 [HyperLink19]
11 Danh sách CBGV, NV Ủng hộ Quỹ phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017 và 2018 23/02/2018 [HyperLink19]
12 Báo cáo tình hình đội ngũ và học sinh tháng 01/2018 31/01/2018 [HyperLink19]
13 Báo cáo hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhà trường giai đoạn 2015 – 2017 09/01/2018 [HyperLink19]
14 Báo cáo sĩ số học kỳ I năm học 2017-2018 03/01/2018 [HyperLink19]
15 Báo cáo đội ngũ và học sinh tháng 12/2017 30/12/2017 [HyperLink19]
16 Thống kê chất lượng học kỳ I năm học 2017-2018 27/12/2017 [HyperLink19]
17 Danh sách học sinh lớp 9 dự thi HGS cấp huyện năm học 2017-2018 22/12/2017 [HyperLink19]
18 Danh sách học sinh dự thi điền kinh cấp huyện năm học 2017-2018 18/12/2017 [HyperLink19]
19 Danh sách đội ngũ giáo viên trong biên chế và hợp đồng tính đến 01/12/2017 18/12/2017 [HyperLink19]
20 Danh sách giáo viên tham gia hiến máu tình nguyện năm 2017 12/12/2017 [HyperLink19]
123