PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG PHÚC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí Văn học và tuổi trẻ 7 130000
2 Sách thư viện 8 357000
3 Văn nghệ Hải Dương 15 165000
4 Sách tra cứu từ điển 27 4674300
5 Tạp chí thế giới trong ta 30 450000
6 Tạp chí sách thư viện thiết bị 34 233000
7 Dạy và học ngày nay 51 990000
8 Tạp chí thiết bị giáo dục 54 1005000
9 Tạp chí khoa học giáo dục 55 1046000
10 Sách pháp luật 65 2624400
11 Vật lí tuổi trẻ 92 1006800
12 Tạp chí thế giới mới 93 1228400
13 Tạp chí giáo dục 100 1906000
14 Sách thiếu nhi 122 878300
15 Toán học tuổi trẻ 204 2221500
16 Sách đạo đức 206 4752100
17 Sách tham khảo khối 6 326 3015900
18 Sách tham khảo khối 7 349 3917200
19 Sách tham khảo khối 9 350 5408100
20 Sách tham khảo dùng chung 354 8882470
21 Sách tham khảo khối 8 385 5654400
22 Tạp chí toán tuổi thơ 431 4150000
23 Sách giáo khoa 839 5949800
24 Sách nghiệp vụ 909 14549100
 
TỔNG
5106
75194770